Михаела Лакова

Михаела Лакова (1987, София) е визуален артист и изследовател в Ротердам, работещ в рамките на изтриването и паметта. Работата й включва видео и инсталации. Завършила е бакалавърска степен по Сценичен и екранен дизайн в Националната академия за театрално и филмово изкуство (2011) и магистърска степен по дизайн и комуникации от Института Пиет Цварт, Ротердам (2014). Тя представя своите творби в самостоятелни изложби: Ръкопис от изтриване (2017), the fridge и Минало-настояще: Утопична мечта за едно неясно атомно бъдеще, Æther & Æther Haga 2018 г. Избраните групови изложби включват: Art Meets Radical Openness, Линц (2016), What remains, Грац (2015), Radical Networks, Ню Йорк (2016), Medialab Prado, (2016), ZK /U, Берлин (2015), Unlinked галерия TENT (2014), Ротердам, Lydgallerit, Пиксел фестивал, Берген, (2014).

 

Дигитална естетика