АРХИВ. 2018 и 2019 в Галерия +359

Откриване 18.12 – 18 часа

Изложбата представя проектите, реализирани от Галерия +359 през 2018 и 2019 година във Водната кула в Лозенец. Особеностите на архитектурата и историята на сградата, както и необходимостта от по прецизна организация на събитията в галерията, свързана с позиционирането и в международно поле на културен обмен, предопределиха структурата на изложбения план. Той е обединен в седем програми, част от които са „Форматиране на отсъствието“, „Радиус“ ,“Изображения в движение“, „Екосистема“, „Точка на пресичане“ имащи за цел да проследят широк диапазон от идеи и стратегии в съвременното изкуство. Фокусът е върху различни аспекти на ролите, в които влиза съвременния художник не само като артист, но и като куратор, способен сам да създава контекст, който провокира нови гледни точки към собствената му работа. Така съставения изложбен план се стреми да отрази артистични практики, свързани с мултидисциплинарни проучвания на различни аспекти на съвременния свят, за да се създаде едно напълно ново поле на комуникация.
През 2018 и 2019 година бяха представени 28 съвременни визуални артисти от България, Англия, Дания, Турция, Холандия, Германия, Нова Зеландия,Франция и Норвегия. Те работиха по отделно както и в екипи с хора от различни културни полета за създаване на проекти за сложното архитектурно пространство на галерията. Експозициите се фокусираха върху разнообразен кръг от проблеми и идеи – от това как функционира създаденият с класически техники на интерпретация образ в съвременното изкуство, до мястото на дигиталните технологии и изкуствения интелект в съвременната визуална култура. Работата по проектите беше документирана от фотографите Яна Лозева, Боряна Пандова и операторът Кристиян Пандев, а техните снимки и кратки видеа добавиха нов артистичен поглед върху събитията от изминалите две години.

По време на изложбата галерията предвижда да организира събития и специални посещения в присъствието на участници в изложбите, които ще публикуваме допълнително.