Кула Убежище

Станислав Памукчиев
29.04-20.04.2022
Куратор: Петер Цанев

Поради спецификата на проекта, “убежището” ще бъде достъпно за посетители между 18:30 и 20:00ч. на следните дати: 07.04 – Четвъртък | 08.04 – Петък | 09.04 – Събота | 15.04 – Петък16.04 – Събота | 20.04 – Сряда

„Кула убежище“ е необичаен проект, разположен в сянката на изкуството, призована от траекториите на Шелинговия „ступор на разума“, Лакановата „няма реалност“, „криптовата инкорпорация“ на Дерида и „стратегическата красота“ в „некомуникативното ядро на изкуството“ на Перниола. Сянка, която отхвърля цялостните обяснения и възпрепятства всички възможни типологически знания за сетивата и свързаните с тях естетически упражнения, медитации и нагласи.

„Кула убежище“ може да бъде определена като емоционален симулатор, синтезиращ онези елементи от творчеството на Станислав Памукчиев, които са останали извън структурите на представяне. Кулата в този проект материализира възкачването на душите към областите на немислимото, а режимът на убежището отпраща към недосегаемия свят на изкуството, превърнат в аварийна лаборатория, която използва пространството на ума за да ни пита кой и как пренася образите на нашия живот.

Склонни сме да гледаме на човешките души като на митологични същества, наподобяващи доброволни халюцинации. В същото време за нас днес човешкото съзнание е по-скоро природно явление, което все още е приемливо да бъде изучавано едновременно както от природните, така и от хуманитарните науки. „Кулата убежище“ не е художествена метафора, а реалност, в която всеки може да влезе. „Кулата убежище“ не е светилище, а фар в човешките подземия. „Кулата убежище“ не преформулира и не разменя стойности. „Кулата убежище“ е безмълвен ритуал на тържествуващи сияния, които осветяват експанзивната непрогледност на настоящето.

Петър Цанев