Пластични Метаморфози

Георги Тодоров
Куратор: Консто Касабов

Поради спецификата на проекта можете да посетите изложбата на следните дати:

Разтапяне: 03.02, 09.02
Прожекции 04.02, 10.02
от 16:30 до 19:00 часа