Проекти

Проекти

Ролята на артиста в практиките на съвременното визуално изкуство е много динамична – работа с разнообразна информация, проучване, документиране, архивиране, използване на необичайни техники и материали, често прекрачване на границите на собственото професионално поле за да се създаде едно напълно ново поле на вътрешни връзки и комуникационни кодове. Проектът изследва възможностите на съвременния визуален артист сам да създава контекст, който провокира нови гледни точки към собствената му работа. В проекта ще бъдат канени съвременни художници, които ще курират изложби, в които ще представят работата си съвместно със селектирани от тях автори.

В проекта са включени автори, които моделират изложбеното пространство не само чрез обекти, които очертават пара- метрите на комуникационните им стратегии, но и чрез тяхната липса, разсъждавайки върху връзките между визуално и смислово съдържание. Така създадените „паузи” в експозициите задават определени параметри на възприятие и провокират внимателно осмисляне на концепции ситуирани в специфи- чното архитектурно пространство на сграда, построена да съхранява огромен, но вече празен резервоар за вода.

Точка на пресичане изследва начина, по който функционира творческата колаборация художник – куратор от момента на избора на тема за изложба, през проучване и събиране на информация до създаване на визуалното съдържание. В рамките на проекта работния процес по изложбите ще бъде представен пред публика от поканените художници и куратори .

Проектът изследва разрастващото се поле на движещия се образ в съвременното изкуство, основно проследявайки работата на визуални артисти, които създават нов визуален контекст чрез новите постижения, в цифровите и мрежови технологии. Образи в движение представя автори, които работят с нови медии, видео арт, пърформанс под формата на изложби, презентации, лекции. Фокусът на проекта е да популяризира тези съвременни форми на изкуство обхващайки широк диапазон от идеи и практики.

Пространството на галерия +359 се намира в сградата на реставрирана водна кула в София, проектирана през 1903 г. от германският инженер Франц Салбах. Строежът на кулата е започнал на 20 септември 1928 г. и завършил на 20 ноември 1929 г. Тя е изградена на най-високата точка на квартал Лозенец в София /610.40м./ по френска система за строеж на водонапорни кули с железобетон и тухлена зидария. Кулата резервоар е позиционирана 15 м по-високо от най-високата теренна кота. Височината й е 27 м, а обемът на резервоара – 100 куб. м. Архитектурата на сградата е предвиждала освен като хидросъоръжение тя да служи и като наблюдателна кула. По кураторска покана един визуален артист всяка година ще работи по проект, свързан със специфичното пространство на сградата. Резиденцията предвижда работен престой на автора от две седмици до месец по покана на галерията в София с цел създаване на site-specific инсталация за пространството на кулата.