Образи в движение

Програмата изследва разрастващото се поле на движещия се образ в съвременното изкуство. Тя проследява работата на визуални артисти, които създават визуален контекст чрез новите постижения в цифровите и мрежови технологии. Образи в движение представя автори, които работят с нови медии, видео арт, пърформанс под формата на изложби, презентации, лекции. Фокусът на програмата е да популяризира тези съвременни форми на изкуство обхващайки широк диапазон от идеи и практики.