Програми

Ролята на художника в практиките на съвременното визуално изкуство е много динамична – работа с разнообразна информация, проучване, документиране, архивиране, използване на необичайни техники и материали, често прекрачване на границите на собственото професионално поле за да се създаде едно напълно ново поле на вътрешни връзки и комуникационни кодове. Програмата изследва възможностите на съвременния визуален артист сам да създава контекст, който провокира нови гледни точки към собствената му работа. В нея участват съвременни художници, които курират изложби, представящи работата им съвместно със селектирани от тях автори.

Програмата представя автори, които моделират изложбеното пространство не само чрез обектите, които включват в комуникационните си стратегии, но и чрез тяхната липса, разсъждавайки върху връзките между визуално и смислово съдържание. Така създадените „паузи” в експозициите задават определени параметри на възприятие и провокират внимателно осмисляне на концепции ситуирани в архитектурното пространство на сграда, построена да съхранява огромен, но вече празен резервоар за вода.

„ Точка на пресичане“ изследва начина, по който функционира творческата колаборация художник – куратор от момента на избора на тема за изложба, през проучване и събиране на информация до създаване на визуалното съдържание. В рамките на програмата работния процес по изложбите ще бъде представен пред публика от поканените художници и куратори. Смисълът на тези срещи е дискусия за новите начини, чрез които съвременното изкуство коментира проблемите на съвременния свят.

Проектът изследва разрастващото се поле на движещия се образ в съвременното изкуство, основно проследявайки работата на визуални артисти, които създават нов визуален контекст чрез новите постижения, в цифровите и мрежови технологии. Образи в движение представя автори, които работят с нови медии, видео арт, пърформанс под формата на изложби, презентации, лекции. Фокусът на проекта е да популяризира тези съвременни форми на изкуство обхващайки широк диапазон от идеи и практики.

Екосистемата е биосистема, съставена от съвместно функциониращи живи организми, която взаимодейства с физическата среда по такъв начин, че се осъществява кръговрат на веществата и чрез потока на енергия се създава ясно определена биотична структура.
/Уикипедия/
В рамките на тази програма се осъществяват сътрудничества между съвременни визуални артисти и творци от други области: музиканти, философи, архитекти, писатели, актьори, дизайнери, фотографи и др. за създаване на общ проект в пространството на водната кула. Крайният резултат, както и работата по проектите ще бъдат представени пред публика под формата на изложби и дискусии. Целта на програмата е да фокусира вниманието върху културни продукти, които не могат да бъдат дефинирани като принадлежащи на определен жанр или вид изкуство, защото са резултат от работата на професионалисти от различни полета на културата.

Пространството на галерия +359 се намира в сградата на реставрирана водна кула в София, проектирана през 1903 г. от германският инженер Франц Салбах. Строежът на кулата е започнал на 20 септември 1928 г. и завършил на 20 ноември 1929 г. Тя е изградена на най-високата точка на квартал Лозенец /610.40м./ по френска система за строеж на водонапорни кули с железобетон и тухлена зидария. Резервоарът е позициониран 15 м по-високо от най-високата теренна кота. Височината й е 27 м, а обемът на резервоара – 100 куб. м. Архитектурата на сградата е предвиждала освен като хидросъоръжение тя да служи и като наблюдателна кула.  По кураторска покана един визуален артист всяка година ще работи по проект, свързан със специфичното пространство на сградата. Резиденцията предвижда работен престой от две седмици до месец с цел създаване на site-specific инсталация за Водната кула.