Форматиране на отсъствието

В проекта са включени автори, които моделират изложбеното пространство не само чрез обекти, които очертават параметрите на комуникационните им стратегии, но и чрез тяхната липса, разсъждавайки върху  връзките между визуално и смислово съдържание. Така създадените „паузи”  в експозициите задават определени параметри на възприятие и провокират внимателно осмисляне на концепции ситуирани  в  специфичното архитектурно пространство на сграда, построена  да съхранява  огромен, но вече празен резервоар за вода.