Радиус

Ролята на артиста в практиките на съвременното визуално изкуство е много динамична – работа с разнообразна информация, проучване, документиране, архивиране, използване на необичайни техники и материали, често прекрачване на границите на собственото професионално поле за да се създаде едно напълно ново поле на вътрешни връзки и комуникационни кодове. Проектът изследва възможностите на съвременния визуален артист сам да създава контекст, който провокира нови гледни точки към собствената му работа. В проекта ще бъдат канени съвременни художници, които ще курират изложби, в които ще представят работата си съвместно със селектирани от тях автори.