Радиус

Ролята на художника в практиките на съвременното визуално изкуство е много динамична – работа с разнообразна информация, проучване, документиране, архивиране, използване на необичайни техники
и материали, често прекрачване на границите на собственото професионално поле за да се създаде едно напълно ново поле на вътрешни връзки и комуникационни кодове. Програмата изследва възможностите на съвременния визуален артист сам да създава контекст, който провокира нови гледни точки към собствената му работа. В нея участват съвременни художници, които курират изложби, представящи работата им съвместно със селектирани от тях автори.

Swallowed sentences

Борис Колев B.A.i.L.A. Асен Янев Димитър Яранов Антон Терзиев Георги Ружев 27.09 - 22.10.2023 Прочети повече “Swallowed sentences”…

Прочети повече

RE-SPACE

Росица Гецова Куратор: Зоя Петрова-Докова 24.08 - 23.08.2023 Прочети повече “RE-SPACE”…

Прочети повече