Точка на пресичане

Точка на пресичане изследва начина, по който функционира творческата колаборация художник – куратор от момента на избора на тема за изложба, през проучване и събиране на информация до създаване на визуалното съдържание. В рамките на проекта работния процес по изложбите ще бъде представен пред публика от поканените художници и куратори .