Точка на пресичане

„ Точка на пресичане“ изследва начина, по който функционира творческата колаборация художник – куратор от момента на избора на тема за изложба, през проучване и събиране на информация до създаване на визуалното съдържание. В рамките на програмата работния процес по изложбите ще бъде
представен пред публика от поканените художници и куратори. Смисълът на тези срещи е дискусия за новите начини, чрез които съвременното изкуство коментира проблемите на съвременния свят.