Опит извън тялото

Петер Цанев

18.05 – 17.06.2018

Отправна точка на този проект е разбирането, че съзнание е не само процес, но и холистичен пейзаж, където нищо няма идентичност извън отношенията му с други елементи на съзнанието. Тази изложба е посветена на едно от най-странните човешки явления, а именно нашето присъствие в себе си. Феноменалната реалност на присъствието в себе си понякога е прекъсвана от „пулсации“, които пресичат капсулата на съзнанието и поставят нашето тяло извън неговата вътрешно конструирана репрезентация. Понятието опит извън тялото се отнася до образи, които навлизат в пространството на нашето вътрешно присъствие сякаш по особен начин погледнати отвън.

Биография:

Петер Цанев