Екосистема

Екосистемата е биосистема, съставена от съвместно функциониращи живи организми, която взаимодейства с физическата среда по такъв начин, че се осъществява кръговрат на веществата и чрез потока на енергия се създава ясно определена биотична структура. / Уикипедия/
В рамките на тази програма се осъществяват сътрудничества между съвременни визуални артисти и творци от други области: музиканти, философи, архитекти, писатели, актьори, дизайнери, фотографи и др. за създаване на общ проект в пространството на водната кула. Крайният резултат, както и работата по проектите ще бъдат представени пред публика под формата на изложби и дискусии. Целта на програмата е да фокусира вниманието върху културни продукти, които не могат да бъдат дефинирани като принадлежащи на определен жанр или вид изкуство, защото са резултат от работата на професионалисти от различни полета на културата.