SIGNS OF SOUND

Стела Василева в колаборация с: 
Милен Апостолов /композитор, диригент, музикант/ 
Стефан Хаджиев /виолончело/ 
Добрин Петков /архитект,dj/
Елена Ганова / виола/ 
Иван Стайков /цигулка/
Светлин Крачев /цигулка/ 
Атанас Илиев /кларинет/
Юлияна Войкова-Найман /сценограф, осветление/ 
Ири Найман /осветление/  

01.11 – 25.11.2018

SIGNS OF SOUND, мултимедийна инсталация

ОТКРИВАНЕ  с 2 концерта –  19:00 and 20:00

Проектът на Стела Василева Signs of Sound е мултимедийна инсталация, която функционира съобразно с архитектурната среда, в която се представя. Първата част  на проекта е реализирана за концертната „каменна зала“ в двореца в Балчик в рамките на Music Campus Balchik. Инсталацията се състои от 9 броя двустранно огледални плоскости, огънати във формата на различни звукови вълни. Освен пластичен обект, поставени в близост до музикантите, те улавят и отразяват трептенията на техните инструменти, а огледалните плоскости материализират не само звука, но и играта на светлината в  архитектурната среда на експониране. Втората част на Signs of Sound се осъществява за пространството на водната кула в Лозенец /галерия +359/. В рамките на този проект ще звучи музика, специално създадена за мястото, а триизмерните „звукови вълни“ ще бъдат показани и осветени по нов начин, кореспондирайки с цилиндричното спираловидно движение на зрителите в кулата.

Възможността характеристиките на съвременния свят да бъдат кодирани в звук и да произведат непозната хармония бяха един от акцентите на Dokumenta 14 . Те варираха от опит да се пресъздаде съвременното технократичното развитие на социума в музикално произведение чрез прочита с електромагнитна писалка на чертежи и други визуални данни, през създаването на музикални инструменти или звукови устройства от изхвърлени предмети, запечатали в звуци историята на обектите, до анализ на шума в многобройните му форми разрушаващи установени кодове, дискурси, навици, естетика и морал. В сградата на Атинската консерватория можеха да се видят и проекти влезли в историята на съвременното изкуство като този на Полин Оливерос, която през 70 те години изследва същността на хардуера и софтуера свързани с музикалната технология, за да осмисли, чрез естествените характеристики на техническото оборудване и неговата конфигурация, природата на фактора време в музикалното произведение.

В  Signs of Sound визуалният артист Стела Василева в колаборация със Стефан Хаджиев /виолончело/, Милен Апостолов/композитор, диригент, музикант/, Добрин Петков/архитект,dj / Елена Ганова / виола/, Иван Стайков /цигулка/, Атанас Илиев /кларинет/ Юлияна Войкова-Найман /сценограф, осветление/, Ири Найман /осветление/ работят с триизмерни огледални пластики, музика и светлина върху идеята за вълната като носител на информация. Основното физично свойство на различните видове вълни е, че най-често те пренасят енергия, но има случаи, когато самата вълна е пренос на материя през абсолютна пустота. Елегантната философия на това научно определение е в основата на естетиката на проекта Signs of Sound. Неговата същност е не просто да представи визуално една рефлексия на графика от физиката придружена с музика и светлина, което само по себе си е просто описание на различни видове вълни, а да разсъждава върху скритата връзка на елементите на света, на начина, по който могат да станат едно цяло скулптурен обект, светлина и музика, инсталирани в рамките на определена архитектурна среда.

В публикуваната през 1949 година Философия на новата музика Теодор Адорно свързва музиката и живописта отбелязвайки приемствеността между Дебюси и Стравински: „отделните колоритни комплекси при  Дебюси , все още са свързани един с друг…  звукът не се прекъсва, а продължава да вибрира извън своята граница. Чрез такова преливане едно в друго се образува нещо като осезаема безкрайност…“ По същия начин в импресионистичните картини, чиято техника музиката възприема, се постигат динамични въздействия, светлинни ефекти чрез нанесените едно до друго цветни петна… „Стравински е възприел от Дебюси концепцията за пространствено двуизмерна музика, а „придаването на пространственост на музиката е по скоро свидетелство за една псевдоморфоза на музиката с живописта в най-дълбоката същност на нейната абдикация.“ Стравински рязко противопоставя пространствените комплекси на отделните части, а крайният продукт на динамиката се напластява като мраморни блокове.“ Това са само част от характеристиките на революционния музикален принос на Стравински в музиката, който е сравним с прехода от импресионизъм към кубизъм в живописта.

Концепцията на екипа на Signs of Sound   във водната кула в Лозенец е всеки музикант да изсвири своята партия разположен на различно ниво в сградата. Това разделяне на изпълнителитe, които нямат визуален контакт помежду си, отговаря на разделянето и представянето на скулптираната „вълна“ на отделни сегменти, които няма да бъдат обозрими като цялост, тъй като човешкото око не може да проникне през архитектурните прегради, но са обединени чрез звуците на отделните инструменти и играта на светлината. Крайният резултат е една обща мултимедийна инсталация, която следва свой собствен ритъм, развивайки се във времето и пространството без начало и край, кодирана в хармонията на музиката.

Ирина Баткова


Биографии:

Стела Василева