Търсенето на плодороден рай

Шифа Гиринджи

4.09 – 30.09.2018

Племената мигрират, а масите взаимно се изтласкват.

Напоследък миграцията е модна тема. Безброй концепции, описания и цифри сведоха миграцията до „принудително напускане на родните места с цел оцеляване”.

От далечния изток до планините Тавър … Бедността ли беше, която прогони хората в тези далечни земи?

По-долу е обобщение с двоен фокус: Първият е аспект на миграцията, който е „импулсивно търсене на плодороден рай”. А вторият е основното действащо лице в това търсене, или именно гугутката.

Гугутката не е мигриращ, но е силно дисперсен вид. През последното столетие тя е един от големите колонизатори в света на птиците.

Първоначално от западна Азия и част от Китай, гугутката пристига в Европа през Балканите през 60-те години и бързо се възпроизвежда. Тогава германски и много други европейски биолози извършват изследвания върху биологията и популационната динамика на вида. Поради инвазивната си и мигрираща природа, гугутката се нарича Türkentaube (Германия), Tourterelle (Франция) и Turkse Tortel (Холандия) – тоест, турският гълъб!

В първата си изложба, озаглавена „Стрептопелия декаокто”, в рамките на по-големия си проект, Шифа Гиринджи подхожда към миграцията като импулсивно „търсене на плодороден рай”, като оставя настрана динамиката, която привлича и отблъсква масите.

Търсенето на плодороден рай е продължение на основния проект и изследване на художничката, който е насочен върху биологията и динамиката на популацията на гугутката – вид, известен с инвазивната си и мигрираща природа. Като следва миграционния маршрут на гугутката от 1960 г., тя превзема Водната кула в София за изследователска база и физически я преустройва. Фактът, че видът пристига в Европа през Балканите, дава възможност на художничката да разшири своя литературен преглед и да намери нови данни за разпространението на гугутките в България. Последващото картографиране на миграционните маршрути на гугутката се слива с архитектурата на водната кула в елиптична форма. Резултатът е мултидисциплинарна изложба, която е едновременно измислена и изследвана, съставена от орнитологична зала с портрети, архивна работа, научни статии и звукови инсталации.

 

 

Биография:

Шифа Гиринджи