Има нещо гнило в рая

Искра Благоева

Куратор: Владия Михайлова

13.05- 06.06.2019

Изложбата „Има нещо гнило в Рая” на Искра Благоева се занимава с една колкото болезнено актуална, толкова и вечна тема – темата за насилието. Художничката продължава да изпитва представите за жената, да разиграва алтернативи и да провокира всеобщите, установени разбирания за „женското” като в случая се занимава с малко популярния и неблагоприличен образ на жената-убийца. В основата са истински житейски истории като нееднозначни разкази, които подобно на самия живот объркват собствените ни преценки. В тях можем да открием жените едновременно в ролята на насилника и на жертвата. Без сантименталност или съжаление Искра Благоева превръща тези документи в отправна точка за далеч по-сложни въпроси: как днес медиите и институциите (си) представят жената; къде е границата на това, което можем да изречем; кое се възприема за нормално и кое не; какъв е изборът, който човек може да направи; защо жертвите се превръщат в насилници и кога насилниците са реални жертви; както и къде в „спектакъла” на насилието се намираме самите ние. Това е една изложба, която използва скандалното и дори ужасното, за да се обърне към позабравената роля на изкуството да говори за човешкия избор, за етиката, за светците и за грешниците. Преосмисляйки вековната културна традиция от позицията на мъжа да се говори за човечеството, изложбата на Искра Благоева поставя в центъра жената – онази Ева, която е извечно виновна за човешкото грехопадение и която с цялата си противоречивост се обръща към съвременността.

Владия Михайлова, куратор