КУЛА ДЪХ, ТЯЛО МЕМБРАНА

Стела Геперт
04.10-24.10.2022

В първата си самостоятелна изложба за галерия +359, гр. София, Стела Геперд разглежда архитектурата, тялото и заобикалящата го среда като единна взаимозависима органична система, която е едновременно в резонанс и непрекъсната комуникация.

КУЛА ДЪХ, ТЯЛО МЕМБРАНА възниква от нуждата на художничката да се свърже с природата чрез човешките органи. За целта тя се е занимавала с различните материални и функционални състояния на органите. Тя се вдъхновява от китайските движенчески техники на тялото, както и от динамиката му при събуждане, ставане и лягане. Отправните точки от една страна бяха жестове при боравене с невидимите за нас органи, и от друга страна – звуци, които стимулират органите. Тя установява, че тези звуци на органи, които се определят от материалната конституция и динамиката, са свързани със звуците на природата и други видове живи същества. Поставянето на себе си в органите и тяхното специфично место- положение в тялото е много важен аспект и основа на тази изложба.

Пърформанса на Стела Геперт RE: ЕМПАТИЯ КЪМ ПРИРОДАТА дава началото на изложбата, която тя посвещава на петте най-важни човешки органа – бъбрек, стомах, черен дроб, сърце и бял дроб. Които са азположени вертикално по етажите на кулата, пропорционално спрямо реалистичното човешко тяло. За първи път артистката работи с въплътени звуци, които инициира, за да стимулира органите. Тези звуци образуват асоциации с други видове живи същества и пейзажни звукови полета в определена композиция. Композиция: Рут Визенфелд, SOUNDS FOR THE ORGANS (2022), създадена от базирани на тялото звуци на Стела Геперт.

Докато публиката осъзнава и съзерцава огледалните протези на художничката – ОГЛЕДАЛЕН ГРЪБНАК (2022), възниква преплитане и на архитектурно ниво под формата на заемаща пространство огледална инсталация, която Стела Геперд възприема като гръбначен стълб.

В поредицата си от рисунки, озаглавени КОНСТИТУЦИИ НА ТЕЛАТА, Стела Геперд изследва материалните и енергийните състояния на тялото и неговите органи. Художничката следва разпределения към плазмени, газообразни, течни и земни енергии, съчетавайки емоционално интензивни и екзистенциално застрашаващи състояния на страх, гняв, мъка и отвращение от една страна, и психологическите фактори от друга страна. Като отпечатъци на тялото, те се превръщат в психо-географски карти, които Стела Геперт съчетава с фротажни, така наречени КОНСТИТУЦИИ НА ТЕЛАТА – МОРСКИ РИСУНКИ (2022) на различни субстрати – като бетон и пясъчна почва.

Действията от поредицата H-MM-A-ZI-E се разбират като артистични операции, и като вид лечебна мярка за преструктуриране на връзката между органите и природата. Художничката извършва органни масажи върху себе си, а жестовите движения са нарисувани върху платно.

Използвайки различни техники за дишане, свързани с органите, Стела Геперт инициира комуникацията на вътрешните органи с архитектурата на водната кула и умножава напрежението в пространството с присъствието на тялото й. Основата на това присъствие се крие в нейните физически движения и рисунки, всички от които, се превръщат в следи от енергийни полета в изложбата КУЛА ДЪХ, ТЯЛО МЕМБРАНА.


Творбите на Стела Геперт се зараждат от анализа на движението , в смисъла на комуникативни и телесни състояния, които се формират и оформят от социалните конвенции. Като скулптор и изпълнител, тя определя златната среда на рисуването като скулптурен отпечатък на основните движения в човешките взаимодействия. От това следва, че скулптурната и пърформа- тивната творба е работа върху и с взаимоотношенията, поради което Стела изследва въпроса за специфичните и трансформационни състояния на тялото и пространството, материала и допира, контакта и резонанса. Способността на тялото да усеща и „осъзнава“ в пространството кара творбите на художничката да поставят важен аспект върху самото тяло, материала и субстанцията. Тя изобразява човешкото тяло като мембрана – крехка и уязвима. Тази „мембрана“ е в постоянен обмен с външни светове и други видове живи същества. Стела Геперт е професор в BURG Giebichenstein Kunsthochschule Halle по скулптура и пърформанс. От 2020г. тя е част от Берлинския пърформански колектив за хореографи FLUTGRABEN PERFORMANCES.