Voin de Voin

Войн де Войн

Empty Empathy, photo, 80/60, 2020

We Are The Hubots

Video created in conversation with a bot.

Видео: 7’12”

 

#КритикаИХуманизъм

„Страхът при из­тласкването не е нововъзникнал, а се възпроизвежда като афективно състояние от един вече съществуващ паметов образ. С въ­проса, който следва, засягащ произхода на страха, а и на афектите изобщо, ни се налага да напуснем установеното пси­хологическо поприще и да встъпим в неговата гра­нична област – физиологията. Афективните състоя­ния са били инкорпорирани в душевния живот като наслагвания от прастари травматични преживява­ния; в ситуации, наподобяващи тези преживявания, те биват възкресявани под формата на паметови символи. Смятам, че не съм допуснал грешка да ги уподобя на по-късно и индивидуално придобитите хистерични припадъци и да ги разгледам като техни нормални прототипи. Изглежда, че при човека и би­ологично сродните му същества актът на раждане, в качеството си на първото индивидуално страхово преживяване, е придал характерните черти на стра­ховия афект. Ние обаче не бива да придаваме на тази взаимовръзка прекомерна стойност и нека в нейно­то признаване не пропускаме факта, че афективният символ на опасната ситуация е биологична необхо­димост и като такава той би се възпроизвеждал във все­ки един случай. Освен това смятам за неоправдано да се допусне, че при всеки изблик на страх в душев­ния живот се случва нещо, което е равнозначно на възстановка на ситуацията на раждане.“

Зигмунд Фройд

„Задръжка, симптом, страх“

част от книгата: З. Фройд, „4 основни текста“

(превод Елица Цигорийна)

През последните години психолозите започват да изследват съществуването на травматично предаване не само чрез предаване на истории чрез афективни или несъзнателни сигнали от родител на дете, но и по отношение на отпечатъка, който тези събития имат върху ДНК, чрез комплекс механизми за посттравматично стресово разстройство. Чрез епигенетична травма мутира жанрове, засягащи живота на семействата от поколения. Това, което се почувства от един индивид наведнъж, не е статично или самостоятелно, по-скоро преминава на поколение, физически.

Условията на транс поколената травма също се срещат колективно, сред поколенията в по-голяма общност или население, причинявайки културна травма, която се отразява навън в обществото. Когато цели групи хора страдат от мащабна емоционална или психологическа травма, загубата на идентичност и културно въздействие продължава да се отразява на техните потомци, мутирайки гените, за да разкрие признаци на страдание, които се чувстват в живота им. Чрез мутацията историята се усеща физически и емоционално, навлизайки в психиката на следващите поколения.

Проучване на условията на масовата истерия, психозите, хипнозите и издигането на крайната дясна страна ни отвежда в нашата съвременна ера на късния капитализъм – свят на сензорни претоварвания, стимулации, електронно магнитно налягане, технологично развитие, научни пробиви и др. генна модификация. Настоящото състояние на политическото въображение насърчава форма на вирусна политика в рамките на обществото, такава, в която механизмите на неолиберализма действат като апарат за мутация. Това е вирусен процес, който мутира и прикрива себе си, като присвоява проектите и идентичностите на радикалната политика, вкарвайки ги в гънката на капиталистическата хегемония – обгръщаща тази, която се опитва

да му се противопоставим чрез абсорбция, трансформация и регургитация. Подобно на вирус, който заразява гостоприемна клетка, кара я да се регенерира като себе си, убивайки този, който се бори срещу нея, капитализмът има особена сила, която продължава да мутира, за да оцелее в променящите се политически пейзажи.

Силите на демократизацията, произведени на пресечната точка на неолибералните и неоконсервативните рационали, са отвлекли значението на демокрацията, за да санкционират концентрираната власт между корпоративните и управляващите елити, имперския статизъм и да разрушат основата

на демокрацията в отглеждането на потребностите, желанията и ориентацията на хората към властта и безсилието. Как тези условия предизвикват протеста на левицата срещу тези рационалност да завърши с повторение на техните ефекти? Възможно ли е да се анализират отново тези ефекти чрез исторически и наследствени мутации?

в свят на сетивно претоварване, стимулации, електромагнитно налягане, технологични разработки, научни пробиви и генна модификация, идеите за безсмъртието изминаха дистанция и създадоха усещане за откъсване от нас самите – от нашата психика. Разстоянието, което е предписано тук, е не само чрез начина, по който се позиционираме в света, но и в това как го възприемаме.

Етимологично думата „психически“ произлиза от гръцкото работно психикос, което означава „ум“ или „умствен“. Отчасти се отнася до човешкия ум или психика, например „психически смут.“ Психикосът също означава „ душа. “В гръцката митология богинята Психея е обожествяване на човешката душа. Произведена от гръцката, латинската дума psȳchē означава буквално „дъх“ и нейното производно psȳ́chein, което означава да дишаме или да духаме, а оттам и да живеем.

Като се споменава за ума или психиката, като едновременно се вкоренява в тялото, психичното е сближаване на езика и живота, на болестта и заблудата, на мутацията – както физическа, така и езикова. Очарован съм от психичното, от нашия ум, как мисленето се развива и / или мутира според различните условия на живот. Езикът се появява като мутиращо устройство, което непрекъснато търси нови средства за изразяване на „новото“, „описаното“, мутиралите – възникват както във физически, така и в психически план.

„Културата“ се превръща в продукт сам по себе си!

-Войн де Войн

Биография Войн де Войн

Войн де Войн е роден през 1978 г. Живее и работи в София. Има магистърска степен от DasArts, Амстердам и диплома от академията на Герит Ритвелд, Амстердам, Голдсмит Колидж, School for New Dance Development, Лондон, EICAR – International School for film and cinema в Париж.

От юли 2016 г. той управлява независимо пространство за изкуство – Æther София. От 2018 г. заедно с Мари Чивиков работят върху платформа за обмен съвместно с Æther Haga в Холандия. Той е инициатор на Sofia Art Week SAW, от 2017 г., на първото му издание заедно с Виктория Драганова и Swimming pool projects.

В момента Войн е сътрудник в Solitude Akademie Stuttgart. Æther София започна партньорство с Solitude Academy през 2020 г., като създаде програма за стипендии за художници между Германия и България, заедно с Radar Sofia и Swimming pool.

Voin de Voin се представлява от Sariev Contemporary от 2011 г.

Войн де Войн работи в различни области на визуалните изкуства, вариращи от пърформанс до инсталация, включвайки в своите изследвания колективни ритуали, психогеография, социология, психология и нови медии. Той е и куратор на свободна прак

Разгледай още от #извънредноположение

Проектът се осъществява от

Галерия +359 и Art Project Depot, в партньорство с Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм. Те ще добавят коментари под формата на цитати на издадени от тях книги към изображенията, подготвени от художниците за проекта.