Мари Чивиков

Мари Чивиков

Calling Home / Видео / 4’07”

Работата ми засяга предимно хуманистични въпроси в сюрреалистична обстановка, в която „нормалната“ форма се редува с абстрактни компоненти в почти преекспонирани, ярки цветове.

Тема, която винаги повече или по-малко присъства в работата ми, е неизвестността на смъртта. По време на детството си понякога имах тревожни сънища за смъртта. Това бяха абстрактни сънища за тъмно оцветени жици, които плават към мен през космоса. Те се явяваха, когато лежах в леглото си или на дивана с температура и грип. С отворени очи ги виждах как се приближават към мен. Отначало жиците бяха прави и равномерни, но скоро се заплитаха, ставаха по-тежки и натискаха със задушаваща тежест одеялото ми.

Тези възли от жици се виждат често в творбите ми. Те не символизират толкова страх от смъртта, а по-скоро нейната неизбежност и загадъчност. Какво, ако изобщо има нещо, което остава от нашето духовно съществуване, когато физически вече не сме тук? И ако е така, възможно ли е ние, хората, които се обичат, да се срещнем някъде? От друга страна ме интересуват и по-конкретни теми, засягащи настоящето на нашето западно общество. Интересно ми е да комбинирам двата свята – физическия и метафизичния. Намерението ми е в работите си възможно най-тясно да преобразя личното и частното във визуален език, който прави непосветените любопитни и им позволява да влязат в свят, който не познават. Целта ми не е нито отъждествяване, нито признаване; по-скоро става въпрос за сближаване чрез чудо.

Във връзка с това от 2016 г. работата ми се основава по-конкретно на дългосрочни и преди всичко интуитивни изследвания в рамките на моята семейна история, която в по-голямата й част протича в България и Индонезия, или „Нидерландска Източна Индия“ по време на Холандска окупация.

Практически от началото на този процес, заедно с моята индивидуална работа, се създаде дълготрайно сътрудничество с визуалния художник Войн де Войн. В основата на първото ни сътрудничество  бяха нашите предци, неговата прабаба и дядо ми, които активно са се изправили срещу ново появяващия се фашизъм, започвайки от България през 20-те години на миналия век. Това доведе до продължаващ във времето проект, който се състои от поредица  инсталации и представления под заглавието „Революцията няма да умре с нас“.

– Мари Чивиков

#КритикаиХуманизъм

Въпросът, който бих искал да поставя, не е ‘Защо сме потискани?’, а е ‘Защо с такава страст, с тол­кова злоба спрямо неотдавнашното си минало, спрямо нашето настояще и спрямо самите себе си твърдим, че сме потискани?’.”

от: Мишел Фуко, Волята за знание, том 1 на История на сексуалността

издание на КХ – Критика и Хуманизъм

превод на френски Антоанета Колева

„Един ден човечеството ще си играе с правото както децата си играят с ненужни предмети: не за да възста­новят тяхната обичайна употреба, а за да ги освободят окончателно от нея, и то за добро… И тази изучава­ща игра е проходът, който ни позволява да се доближим до онази справедливост, която в един посмъртно публи­куван фрагмент Бенямин дефинира като състояние на света, в което той се явява като благо, което изобщо не подлежи на присвояване и на юрифициране.“

от: Джорджо Агамбен, Homo sacer II: Извънредното положение

издание на КХ – Критика и Хуманизъм

превод на италиански Валентин Калинов

Мари Чивиков (NL 1979) завършва Академията на Уилям де Коонинг в Ротердам през 2002 г. по специалност визуално изкуство. Работата на Чивиков включва живопис, а отскоро и инсталации, видеа и пърформанси. От 2017 г., в допълнение към индивидуалната си практика, тя работи с Войн де Войн, с когото ръководи и Æther Haga, независимо пространство за изкуство в Хага, свързано с Æther Sofia (управлявано от Войн де Войн).

Творбите й наред с други са показвани в TENT Ротердам, Де Кунстхал Ротердам, Galerie Nouvelles Images Хага, Кралския дворец Амстердам, Триеналето за графични изкуства в Новосибирск, Кунстгебойде Щутгарт и СГХГ.

Чивиков е удостоена с Кралската награда за модерна живопис (2011)и Buning Brongers Award (2004). Работа й е подкрепена от Строом Хага и Фонд „Мондриан“ Амстердам (2016-2020).

 

Автори #извънредноположение

Проектът се осъществява от

Галерия +359 и Art Project Depot, в партньорство с Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм. Те ще добавят коментари под формата на цитати на издадени от тях книги към изображенията, подготвени от художниците за проекта.