Let your hair down

Слава Джордж
Куратор: Бояна Джикова
24.04 – 24.05.2024

В изложбата си “Let your hair down” Слава Джордж се фокусира върху две основни теми – български вълшебни приказки, в които жените преминават през инициация, и алхимия. Това е първата самостоятелна изложба на художничката, която съчетава мода и визуални изкуства, използвайки медии като текстил, фотография, стъкло и др.

Вълшебните приказки са един от първите механизми за създаване на въображение на децата, първият им досег до идеята за наратив, приключение, смелост и въобще основни социални добродетели. Отвъд идеята за банален възпитателен механизъм обаче, те са проявление на по-сложни и значими процеси, отразяващи трайни обществени нагласи и ценностти. Във вълшебните приказки са заложени моделите за постигане на психично оцелостяване, формирани от колективното несъзнавано на общностите, там откриваме и проявления на основните архетипи.Това е причината те да са обект на сериозен интерес от юнгианската психоанализа.

Психологическият процес на индивидуация е обстойно изслeдван от Юнг и в учението за алхимията, където той се осъществява чрез преминаването през етапи – nigredo* (срещата със сянката), albedo (пречистване), rubedo (финална фаза). Някои теоретици дори смятат, че алхимията съдържа в себе си повече непреработен материал от несъзнаваното от сравнителната митология, историята на религиите или приказките дори, и именно затова се доближава най-много до модерните хора.

Пресечната точка между двете сфери на изследване e отправната точка на “Let your hair down”.

Художничката ще се опита да актуализира конвенционалното разбиране за вълшебните приказки като налагащи стереотипни, патриархални модели на поведение между половете и ще търси в българския фолклор механизми на (само)овластяване на жените.

Изследването и е базирано основно на приказките “Братя-лебеди” и “Златното момиче”. Отправна точка в тези текстове са сюжетни линии, които стимулират жената да развие едновременно своята интуитивност, креативност и смелост, но и да бъде съзнателна относно тъмната си страна, своята сянка. Изложбата представлява своеобразно “разомагьосване” на повърхностните възприятия за успялата жена и обръщане на внимание към нейната дуалистична природа.

“Let your hair down” следва пътя на героинята в своето израстване. Той започва от черна питка, търкулната в гората, която Златното момиче да последва, началото на нейното приключение, а според психоанализата – потеглянето и към несъзнаваното.

По протежение на кулата е разположена мащабна инсталация от коса – символ на женствеността, през вековете рефлектиращ културна идентичност, социален статус, обществени норми, а често и съпротивата срещу тях. В изложбата на Слава Джордж косата е освободена, превърната в природа; тя е и мост между историята, развита по етажите на галерията.

“Let your hair down” търси актуални проявления на класическите атрибути за преминаване през изпитания във вълшебните приказки през “оръжията” на жената в XXI в., гарантиращи и икономическа и социална независимост, отнасящи се до тялото и неговите потребности и свободи.

Изложбата търси вдъхновения и от историята на личности в обкръжението на художничката, като преобръща наратива за жената-жертва в такава, поела контрол над собствената си съдба.

Голяма част от архетиповите мотиви във вълшебните приказки присъстват под еквивалентна или сходна форма в алхимията. В този смисъл, “Let your hair down” не се лимитира ексклузивно върху етапите на израстване на жената, а цели да засегне универсални процеси на психична трансформация, характерни за човешкия опит. Изложбата приключва със символичното постигане на алхимичното solificatio – “преобразяване като слънце”, в купола и резервоара на галерията, където публиката е поканена да се “съпричасти” със създадена за случая златна вода.

*nigredo в алхимията означава разлагане или разпадане. Алхимиците вярват, че първата стъпка за получаване на философския камък включва пречистване и смесване на съставните части до образуване на еднородна черна материя. В психологията Карл Юнг обяснява Нигредо като момент на максимално отчаяние, което е предпоставка за личностно израстване.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, програма “Дебюти”.Слава Джордж живее и работи в София. Завършва художествена гимназия със специалност “Промишлен дизайн”, а после бакалавърска степен специалност “Мода” в Националната художествена академия. Работи в разнообразни сфери на визуалните изкуства като моден дизайн, скулптура, пърформанс, видео и инсталационно изкуство. Темите, които разглежда в творбите си, са в сферата на психологията, антропологията, етнографията, колективните ритуали и алхимията

Фото кредит: Иван Цуцуманов