Marie Civikov

Въпросът, който бих искал да поставя, не е ‘Защо сме потискани?’, а е ‘Защо с такава страст, с тол¬кова злоба спрямо неотдавнашното си минало, спрямо нашето настояще и спрямо самите себе си твърдим, че сме потискани?’.”

Eden Mitsenmacher

Eden Mitsenmacher https://plus359gallery.com/wp-content/uploads/2020/04/Jake.mp4 Jake, 2020 / Video / 0’06” https://plus359gallery.com/wp-content/uploads/2020/04/gotta-catch-em-all.mov Gotta catch em all, 2020 / Video / 0’05” https://plus359gallery.com/wp-content/uploads/2020/04/Quarantine-Exhibition-1.mp4 Quarantine-Exhibition / Video / 0’40” https://plus359gallery.com/wp-content/uploads/2020/04/A-Day-In-The-Life.mp4 A day in the life / Video / 0’20” #CritiqueAndHumanism The Idea of Epoch…