Marie Civikov

Въпросът, който бих искал да поставя, не е ‘Защо сме потискани?’, а е ‘Защо с такава страст, с тол¬кова злоба спрямо неотдавнашното си минало, спрямо нашето настояще и спрямо самите себе си твърдим, че сме потискани?’.”